Loading...

Master Baiters
Oct 05 @ 5:52 AM

Master Baiters

Weighed a 31 lb 15 oz carp.


Oct 05 @ 5:51 AM

Master Baiters

Weighed a 27 lb 2 oz carp.


Oct 04 @ 6:42 PM

Master Baiters

Weighed a 27 lb carp.


Oct 07 @12:39 PM

Master Baiters

Weighed a 25 lb 14 oz carp.


Oct 07 @12:39 PM

Master Baiters

Weighed a 24 lb 9 oz carp.


Oct 05 @10:53 PM

Master Baiters

Weighed a 24 lb carp.


Oct 05 @ 7:13 PM

Master Baiters

Weighed a 24 lb carp.


Oct 07 @12:39 PM

Master Baiters

Weighed a 23 lb 14 oz carp.


Oct 06 @10:46 AM

Master Baiters

Weighed a 23 lb 2 oz carp.


Oct 04 @ 5:24 PM

Master Baiters

Weighed a 22 lb 6 oz carp.


Oct 05 @ 7:20 AM

Master Baiters

Weighed a 22 lb carp.


Oct 05 @ 7:21 AM

Master Baiters

Weighed a 19 lb 12 oz carp.


Oct 04 @ 5:26 PM

Master Baiters

Weighed a 17 lb 14 oz carp.


Oct 05 @ 5:55 AM

Master Baiters

Weighed a 17 lb 7 oz carp.


Oct 04 @ 6:43 PM

Master Baiters

Weighed a 15 lb 15 oz carp.


Oct 04 @ 8:00 PM

Master Baiters

Weighed a 15 lb 5 oz carp.

Cass Jr., David
Cass Sr., David
Mcanany, Bob