Loading...

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea
Oct 05 @10:52 PM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 28 lb 8 oz carp.


Oct 05 @ 2:56 PM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 27 lb 7 oz carp.


Oct 06 @ 7:42 AM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 23 lb 12 oz carp.


Oct 05 @ 5:12 AM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 20 lb 11 oz carp.


Oct 04 @ 3:43 PM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 20 lb 11 oz carp.


Oct 05 @ 5:12 AM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 20 lb 9 oz carp.


Oct 04 @11:31 PM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 20 lb 5 oz carp.


Oct 04 @ 8:18 AM

Peg 50 - K-1 Baits Iacob&Dinea

Weighed a 18 lb 7 oz carp.

Dinea, Ioan Paul
Iacob, Ioan