Loading...

South Jersey Shark Tournament

June 05 - June 08, 2019

Activity FeedJun 07 @11:15 AM

Low Baller

John Ibach released a brown.


Jun 07 @10:35 AM

Low Baller

Matt McGonigle released a tiger.


Jun 07 @11:15 AM

Sea Fever

Jennifer Kurek released a mako.


Jun 07 @ 1:22 PM

Irish Rover

John Eberling released a dusky.


Jun 07 @12:45 PM

38 Special

David Foley released a mako.


Jun 07 @ 9:11 AM

Castaway

Ryan Miller released a mako.


Jun 07 @ 2:38 PM

Jiggle It

Ken Dormey released a dusky.


Jun 07 @ 1:51 PM

Jiggle It

Ken Dormey released a dusky.


Jun 07 @12:40 PM

Jiggle It

Garrett Foster released a tiger.


Jun 07 @11:57 AM

Jiggle It

Dallas Clevenger released a tiger.